Komisja przyjęła wniosek, ze jak tylko pojawi się odpowiedni ciąg komunikacyjny proponowana nazwa przez Państwa zostanie nadana. Państwa wniosek jest umieszczony w bazie nazw ulic.”

Mamy nadzieję że bedzie to godne miejsce w przestrzeni Puław. 

Będzie to już druga nazwa miejsca w Puławach zaproponowana przez Puławski UTW.

                   Przypominamy, że na wniosek Rady Samorządu Słuchaczy Puł. Filii LUTW w 2008r radni podjęli uchwałę w sprawie nazwania ulicy na os.Piaski II im.dr Ludwika Meresty. Z jego inicjatywy w 1992r powstał UTW w Puławach.

Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702) był marszałkiem wielkim koronnym,członkiem znamienitego magnackiego rodu, w którego posiadaniu przez pewien czas pozostawały Puławy.

 To on wybudował nad Wisłą pałac, architektoniczne cacko, o którym dziś mówimy ”Pałac Książąt Czartoryskich”.

Juliusz Kleiner, historyk literatury polskiej pisał: „magnat,może najkulturalniejszy człowiek tej epoki, poeta utalentowany, autor Ermidy i poematów mitologicznych i biblijnych, co w pełne wdzięku oktawy ujął opowieść biblijną o Tobiaszu,prozaik wybitny, znawca autorów klasycznych i Pisma świętego.”.

Ignacy Chrzanowski, historyk literatury polskiej pisał: „autor wielu pism polskich i łacińskich, prozą i wierszem ”Salomon Polski” i „mądry marszałek”.

Melchior Wańkowicz w „Karafce La Fontaine’a” pisał: „Lubię tego Herakliusza. Nie tylko za to, że usiłował wyprowadzić myśl polską z opłotków sarmatyzmu, a zwłaszcza za maksymę:

Żyłem źle, żyłem dobrze, dałem przykład z siebie.

To sztuka zażyć świata, a przecież być w niebie”.

Stwierdzić należy, że jego zasługi dla kultury polskiej (twórca i mecenas sztuki) były ogromne, za co podziwiano go w kraju, a talent i otwarcie na Europę cenili również cudzoziemcy. Paweł Jasienica w „Rzeczpospolitej Obojga Narodów” pisał: „Walczący z Leopoldem I powstańcy węgierscy zwracali się do nas o sukces. Pomysły ich sięgały wcale daleko, skoro najpierw zaproponowali koronę św. Stefana staroście spiskiemu, Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu...”.

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by