Zarząd Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uprzejmie informuje, iż zmianie uległ adres do korespondencji z dotychczasowego na :

STOWARZYSZENIE

PUŁAWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

24-100 Puławy ul. Piłsudskiego 74

Reg.360614000, NIP 716-281-62-67

Prosimy, aby wystawiane przez Państwa dokumenty(faktury, pisma) uwzględniły powyższe zmiany.

Prezydium zarządu PUTW

Prezes -Józefa Janczura     

Wiceprezes - Alicja Żydek

Sekretarz - Alicja Krawczyk

Skarbnik - Teresa Jakubowska

Członek     - Grażyna Oświecińska

Członek     - Krystyna Skowronek

Członek     - Adam Dzierżawski

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  - Zofia Łukiewicz

Członek             - Jadwiga Napora

Czlonek             - Krystyna Kamińska

 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by