Prezydium zarządu PUTW

Prezes -Józefa Janczura     

Wiceprezes - Alicja Żydek

Sekretarz - Alicja Krawczyk

Skarbnik - Teresa Jakubowska

Członek - Krystyna Miechowicz

Członek - Krystyna Skowronek

Członek- Alicja Stołecka   

Komisja Rewizyjna:

Mariola Wójcik – przewodnicząca,

Alicja Kozłowska – sekretarz,

Wiesława Sysa – członek.

 

 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by