Prezydium zarządu PUTW

Prezes - Alicja Stołecka 

Wiceprezes - Czesława Gąska 

Sekretarz - Józefa Janczura 

Skarbnik - Teresa Jakubowska

Członek - Andrzej Lenartowicz 

Członek - Ryszard Skwarek 

Członek- Waldemar Wiącek 

Komisja  lRewizyjna:

Mariola Wójcik – przewodnicząca,

Alina  Kozłowska – sekretarz,

Barbara Chodoła - członek 

 

 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by