Prezydium zarządu PUTW

Prezes - Alicja Stołecka  tel. 505-260-788

Wiceprezes - Czesława Gąska  tel.505-271-231

Sekretarz - Józefa Janczura  tel. 508-497-502

Skarbnik - Teresa Jakubowska tel. 693-344-500

Członek - Andrzej Lenartowicz tel. 692-446-766

Członek - Ryszard Skwarek tel. 695- 616-227

Członek- Waldemar Wiącek tel. 607-101-644

Komisja  lRewizyjna:

Mariola Wójcik – przewodnicząca, tel. 509-335-514

Alina  Kozłowska – sekretarz tel. 510-662-964

Barbara Chodoła - członek tel. 730-090-101

 

 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by