Formalnie kończąc rok akademicki 2019/2020, pragnę krótko podsumować naszą działalność. Wysłuchaliśmy 19 wykładów o różnej tematyce. Odbywały się zgodnie z planem zajęcia w grupach zainteresowań. Duża liczba studentów brała udział w zajęciach wspomagających sprawność fizyczną oraz uprawiała aktywny wypoczynek ( rajdy piesze i rowerowe, nordic-walking ). Teatr  „Z dala od szpitala” zaprezentował przygotowane spektakle poetyckie. Braliśmy udział w działaniach wolontariackich, klubowych. Rozwijała się współpraca międzypokoleniowa. Odbyły się trzy spotkania integracyjne, wyjazdy do teatru, filharmonii, jednodniowe wycieczki oraz wyjścia do muzeum.

Okres zamknięcia w czasie pandemii również został dobrze wykorzystany przez większość naszych członków. Na stronie internetowej prezentowaliśmy linki do różnych wykładów, warsztatów, spektakli teatralnych oraz aktywności fizycznej w formie on-line. Internet dla seniorów proponował wiele różnych działań. Można więc było rozwijać swoje pasje, albo nauczyć się czegoś nowego.

Pragnę podziękować za zaangażowanie w działalność uniwersytetu członkom zarządu, starostom poszczególnych zajęć oraz wszystkim tym studentom,którzy aktywnie włączyli się w różnego typu działania.

Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i pogodnych wakacji. Tym razem nie będzie wspólnych wyjazdów ( wszystkie zostały odwołane ), życzę miłych spotkań w mniejszych grupach. Zapraszam do dalszych działań w nowym roku akademickim 2020/2021, który rozpoczniemy         w październiku.

Puławy 01 czerwca 2020r   

                                                                                                     Prezes Puławskiego UTW - Jóżefa Janczura                                                             
 
prezentacja foto( a kto pamieta zakończenie 2007 w strugach ulewnego deszczu?)
    

 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by