Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście między innymi- wiceprezydent Miasta Puławy Beata Kozik, przewodniczący Rady Powiatu Janusz Wawerski, rektora i dziekana Wł-u Zam. w Puławach reprezentował prof. Janusz Kalbarczyk, w imieniu Forum Uniwersytetów Lubelszczyzny przewodnicząca Barbara Zajączkowska i członek Krystyna Mroczek, prezes Fundacji BezMiar Maryla Miłek i Elżbieta Krawczyk.

Prezes Zarządu serdecznie powitała gości, szczególne powitanie skierowała do słuchaczy I roku akademickiego, i wszystkich słuchaczy Puł.UTW.Z rąk prezes słuchacze I roku akademickiego odebrali znaczki okolicznościowe Puł.UTW oraz publikację wydaną z okazji jubileuszu 25-lecia.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Jolanta Szwalbe ” Jak przezwyciężyć ten trudny czas”.W części artystycznej wystąpił zespół wokalny STAR-si pod kierunkiem Michała Matrasa. "Gaudeamus" w wykonaniu  zespołu wokalnego zakończyło uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021/22.

relacja foto

 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by