Zajęcia plastyczne to jedna z najaktywniejszych technik aktywizacyjnych. Miło i przyjemnie kładziemy barwne plamy jedna obok drugiej i powstaje piękny obraz. Zachęcam studentów Puławskiego UTW dla podjęcia tej aktywności w roku akademickim 2024/2025. Bawmy się barwami i kreskami.

Szlify malarskie doskonalą trzy słuchaczki Puławskiego UTW: Ela Brits, Julia Rzechowska i Wiesia Turowska. Na Akademii króluje technika olejna, choć niektóre słuchaczki Uniwersytetu parają się akwarelą, akrylem, pastelem, węglem, a nawet technikami własnymi.

        1 Wiesiu, kiedy pojawiły się u Ciebie zainteresowania plastyką?

Malowaniem zainteresowałam się w 2005 roku. Jako studentka Puławskiej Filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszczałam przez cztery lata na zajęcia rysunku i malarstwa, które prowadziła Pani Teresa Dobrzyńska. Wiele wówczas nauczyłam się i pokochałam plastykę.

  1. Czy szkoła miała wpływ na tę sferę zainteresowań?

Szkoła podstawowa nie miała większego wpływu na tę sferę. Ten sam nauczyciel uczył matematyki i rysunku.

  1. Czy ktoś stymulował rozwojem zainteresowań twórczych, czy Ty sama siebie kreowałaś?

               Nie było takiej osoby ani nauczyciela, który stymulowałby moim rozwojem twórczym.

  1. Tworzenie - to obowiązek, czy realizacja siebie?

Tworząc realizuję siebie.

  1. Tworzenie uzależnione jest od oceny zewnętrznej, czy bez względu na nią tworzysz?

Tworzę bez względu na ocenę, którą wydaje otoczenie. Jestem zadowolona ze swojej pracy

  1. Co uznajesz za swoje największe osiągnięcie twórcze?

Prace malarskie mojego autorstwa i autorstwa Andrzeja uświetniły uroczystość 30-lecia Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oglądający nasze dzieła wyrażali pochlebne opinie.

  1. A kontakty z grupą twórczą, Są takie?

Ja wraz z koleżankami z Uniwersytetu (Ela i Julia) uczęszczamy na zajęcia w Puławskiej Akademii Plastycznej. Współpraca Uniwersytetu i Akademii zaowocowała wieloma prezentacjami naszego malarstwa. Wystawczy odwiedzić Strony tych instytucji lub You-Tube. W Akademii prowadzonej przez profesjonalną artystkę Panią Renatę Stępień wnikamy w tajniki malarstwa. Grupa malarzy jest wspaniała.

Podczas pandemii uczęszczałam na zajęcia rysunku i malarstwa z Panem dr Tomaszem Wełną w krakowskiej Pracowni OKO.

  1. Czy obecne warunki domowe sprzyjają realizacji procesu twórczego?

Tak. Mam bardzo dobre warunki do malowania.

  1. Jak przebiega proces twórczy?

Maluję wszystko: kwiaty, zwierzęta, martwą naturę i pejzaże. Oglądam kilka zdjęć, wybieram jedno, które mi się podoba. Maluję ze zdjęć lub rysunków. Łatwiej mi się szkicuje, a daje mi to przyjemność. Jestem zadowolona ze swojej pracy.

  1. Plany na przyszłość.

Pani Rektor Puławskiej Akademii Plastycznej przygotowuje wystawę naszych prac. Będę uczestniczyć w tym pokazie. Wernisaż w czerwcu br.

                                                                                 Dziękuję za rozmowę.

Bernarda Julia Rzechowska 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by