W konkursie wzięło udział 123 uczestników, przysyłając w sumie ponad 200 prac! Przez komisję konkursową oceniane było zarówno wartość artystyczna jak i załączony opis pod[…] 

 "Piękno przyrody, jej bogactwo barw i kształtów, możemy zauważyć w każdym elemencie otaczającego nas świata. Uruchamiając swoją wyobraźnię, dostrzegamy obrazy wyrzeźbione przez naturę zaskakującą swą nieprzewidywalnością. Taką pareidolią jest m.in. dopatrywanie się znanych kształtów w obumierających pniach i korzeniach drzew, które stanowią bardzo ważną część ekosystemu. Pozostawiając te obiekty w ich naturalnym środowisku przyczyniamy się do rozwoju świata, zarówno roślinnego i zwierzęcego oraz jego różnorodności biologicznej, Usuwanie z lasu resztek drzew – korzeni, powalonych pni – znacząco zuboża nie tylko środowisko, ale i nasze doznania estetyczne. Tymczasem „martwe” drzewa, to co z nich pozostaje, potrafią długo cieszyć nasze zmysły. Dzięki zaś wyobraźni jeszcze wielokrotnie dostrzeżemy w nich coś wyjątkowego. Warto więc być może pozostawiać „martwe” drzewa swojemu losowi. Niech stają się domem dla owadów, miejscem w którym rozwijają się grzyby, w końcu zaś niech będą za każdym razem wyzwaniem dla naszej wyobraźni".   

                                                                                                                                                                                                 Marek Rodak 

 Kategoria wiekowa „Senior” (uczestnicy od 55 roku życia”

  • 1 MIEJSCE: Janina Haładyj Różak(Stowarzyszenie Łańcucki UTW) za obraz „Balet na rozlewisku”
  • 2 MIEJSCE: Maria Szymanowska – Selmoser(Biblioteka Publiczna w Śremie ) „Starorzecze – dziś – jutro…?”
  • 3 MIEJSCE: Marek Rodak(Puławski UTW) za serię zdjęć „Wartości ukryte w umierających szczątkach drzew”
  •  
Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by