Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby 60 +, wykluczone społecznie lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ( w tym osoby z niepełnosprawnościami) , mieszkające na terenie gminy wiejskiej Puławy, Janowiec lub Ułęż do Klubu Seniora powstałego w ramach projektu „Powiat Puławski Przyjazny Seniorom”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu 

telefonicznego pod numerem telefonu 507 153 390 lub (81) 525 28 43 oraz mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formy wsparcia Oferujemy   bezpłatny, kompleksowy program wsparcia , w tym m.in.:

  O projekcie

Zwiększenie szans na integrację społeczną 200 osób (120 k + 80 m) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w rozumieniu kodeksu z terenu gmin wiejskich: Puławy, Janowiec, Ułęż z województwa lubelskiego (zamieszkujące na tym terenie w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia w ramach Klubu Seniora do 31.08.2023r. Cel projektu wpisuje się w cel RPO WL „ Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej , w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie” oraz odpowiada na problem wskazany w RPO WL 2014-2020- „priorytetowym staje się zapewnienie dostępu do usług ochrony zdrowia oraz usług społecznych jak np. miejsc opieki nad osobami starszymi”, ponieważ zakłada realizację działań m. in. W zakresie edukacyjnym, prozdrowotnym, społecznym wśród 200 osób starszych/niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puławy, Janowiec, Ułęż.

Wartość projektu: 3 882 191,85 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 105 753,48 PLN

Dla Kogo

Grupa docelową w projekcie jest 200 osób (120 kobiet + 80 mężczyzn) wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym głównie osoby starsze (powyżej 60 roku życia) osoby z niepełnosprawnościami (z tym zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących gminy wiejskie: Puławy, Janowiec, Ułęż.

Formy wsparcia Oferujemy   bezpłatny, kompleksowy program wsparcia , w tym m.in.:

- warsztaty motywacyjno-integracyjne - zajęcia wyjazdowe w wymiarze 2 wyjazdy x 3 dni/grupę x 7 grup x 20 osób razem 840 osobodni. Wybór tematyki uzależniony od potrzeb Uczestników projektu np.: komunikacja/trening interpersonalny, trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych współpraca w grupie, efektywne rozwiązywanie konfliktów , trening motywacyjny, negocjacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zarządzanie własnymi zasobami itp.;

-program prozdrowotny w ramach tego zadania będą realizowane zajęcia grupowe 16h/m-c x 4 gr x 20 osób x 21 m-cy oraz indywidualne 20 godz. x 60osób. W zależności od preferencji Uczestników mogą to być: areobic, fitness, masaż, ćwiczenia izometryczne, terapia światłem, trening relaksacyjny, ćwiczenia ogólnokondycyjne, gimnastyka usprawniająca z przyrządami, biofeedback, arteterapia, zajęcia sportowo rekreacyjne (nordick walking, pływanie, tai-chi- trening samodoskonalenia poprzez naukę panowania nad własnym ciałem i umysłem;

-program edukacyjny –w ramach tego zadania realizowane będą:

a)zajęcia grupowe 16h/m-c x 5 grup x 15 osób x 21 m-cy, których tematyka będzie zależeć od potrzeb Uczestników. Mogą to być: e-senior ( obsługa komputera, wyszukiwanie informacji w internecie), trening pamięci (techniki zapamiętywania, metody ćwiczenia pamięci), warsztaty prawne (metody i oszustwa z uwzględnieniem najczęściej występujących w odniesieniu do seniorów), kurs językowy ( angielski/niemiecki/włoski);

 1. b) wykłady/prezentacje/pogadanki;
 2. c) konkursy z gier logicznych- szachy, scrabble, brydż.

- program terapii zajęciowej – zajęcia grupowe 24h/m-c x5 gr x 20osób x 21 m-cy o tematyce:

 1. a) warsztaty fotograficzne (obsługa aparatu, obiektywu)
 2. b) warsztaty kulinarne
 3. c) warsztaty rękodzieła (decupage, scrapbooking);
 4. d) warsztaty teatralne/kabaretowe (techniki aktorskie, odgrywanie ról).

- program aktywizacji obywatelskiej w ramach tego zadania będą realizowane:

 1. a) warsztaty : dziennikarstwo obywatelskie 2 gr x 15osób x 120 godz. tematyka : prawo prasowe, prawa i obowiązki dziennikarza, praca z dyktafonem; animacja lokalna 2 gr x 15 osób x 120 h tematyka: kampanie społeczne, zajmowanie stanowisk, przygotowywanie postulatów, wystąpieni9a publiczne i autoprezentacja, moderowanie w debatach; odpowiedzialność społeczna 2 gr x 15 osób x 120 godz. tematyka: budowanie więzi i dobrych relacji ze społeczeństwem, działanie zespołowe, współdziałanie z NGO , włączanie się w inicjatywy lokalne.

b)wykłady/prezentacje/pogadanki na tematy naukowe /obywatelskie w zależności od zainteresowań Uczestników;

 1. c) kawiarenki obywatelskie 21 kawiarenek x 4 godz. x 20 osób- będą to debaty publiczne w formie tematycznych kawiarenek z udziałem łącznie 200 uczestników ( 20 uczestników na kawiarenkę) moderowane przez animatora lokalnego będą miały na celu wypracowanie tematów projektów społecznych dotyczących inicjatyw lokalnych, okazja do konsultacji władz gminy z seniorami dotyczących planowania wydatków z corocznej rezerwy celowej, utworzenie Senioralnej Rady Gminy Puławy.

- poradnictwo, usługi asystenckie i wypożyczalnia sprzętu – w ramach tego zadania będą realizowane:

 1. a) poradnictwo prawne 100 osób x 4 godz. o tematyce: formy przekazywania własności, problematyka zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz prawo konsumenckie;
 2. b) poradnictwo psychologiczne 80 os x 6 h o tematyce: radzenie sobie z problemami życiowymi/stresem, motywacja do aktywności ;
 3. c) usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością – pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich będą miały osoby, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego , o którym mowa w ust. Z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 4. d) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla Uczestników Projektu potrzebujących takiego wsparcia. Wypożyczalnia będzie się znajdować na terenie Klubu Seniora.

Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, w okresie IX.2021-VIII.2023. W ramach rekrutacji zostanie przeprowadzony etap informacyjno-rekrutacyjny projektu.

Weryfikacją dokumentów rekrutacyjnych zajmie się Komisja Rekrutacyjna (Specjalista ds. Rekrutacji, Koordynator). Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy zawierający informacje niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji i monitoringu wskaźników kluczowych, regulamin-zawierający wszystkie informacje o procesie rekrutacji). Rekrutacja będzie się odbywać drogą papierową lub elektroniczną.

Kryteria Rekrutacji:

1)Obligatoryjne:

 1. a) przynależność do grupy docelowej– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałe ( w rozumieniu KC) teren Gminy Puławy, Gminy Janowiec, Gminy Ułęż .
 2. b) chęć udziału w projekcie wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez uczestnika lub opiekuna prawnego.

Kontakt

Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Grodzka 14 20-112 Lublin

tel.: 507 153 390, 81 525 28 43

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by