Kol.Andrzej Lenartowicz wyznaczył trasę/ok.5km/ i czuwał nad bezpieczeństwem uczestników.

Start - Włostowice pętla autobusowa ulicą Piasecznica i dalej wąwozami do Parchatki.

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by