Izba w obecności przewodniczącej prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyny Lewkowicz podjęła uchwałę w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce (inicjatywa grupy senatorów). Podkreślono w niej, że środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku było inicjatorem rozwoju polityki senioralnej w Polsce, współtworzonej z rządem, Sejmem i Senatem oraz organami samorządu terytorialnego, a także zorganizowanej aktywności reprezentacji osób starszych w środowisku lokalnym, a także na poziomie regionalnym i krajowym. Senat, przekonany o szczególnej roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu dla edukacji i aktywności społecznej osób starszych, oddaje w nim hołd profesor Halinie Szwarc – inicjatorce i założycielce pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – i składa podziękowania wszystkim osobom współtworzącym ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

 VI SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU

SENIORÓW                      

Wychodząc na przeciw postulatom OPS,  Pan Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wyraził zgodę na zorganizowanie spotkania delegatów OPS w  salach obrad Senatu, w dniu 1 października 2020 roku 

To wielkie wydarzenie i  milowy krok  w powrocie OPS  do Parlamentu.

W sesji mogło wziąć udział łącznie z gośćmi honorowymi i prelegentami  maksymalnie 100 osób. Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne Puł.UTW nie miał swojego delegata na VI Sesji OPS.                                                                           

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by