Niedziele - godz.10:00-12:00 spacer nordic walking połączony z ćwiczeniami doskonalącymi technikę (ul. Sosnowa przy dużym parkingu) lub w innym atrakcyjnym miejscu - prosimy sledzić info na FP
Środy - godz.17:00-17:45 nauka i doskonalenie techniki nordic walking (Błonia Puławskie)
Piątki - godz.17:00-17:45 ćwiczenia ogólnorozwojowe (Błonia Puławskie)
Termin realizacji projektu
23 października 2022 - 31 grudnia 2022

W ramach projektu gośćmi specjalnymi na zajęciach będą osoby zajmujące się problematyką uzależnień oraz osoby dla których sport i aktywność fizyczna stały się zdrową alternatywą w życiu.Wydarzenie jest finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Miasta Puławy. 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by