Zgodnie z programem odwiedzamy Iłżę- miasto które od XII w do 1789r było własnością biskupów krakowskich. W XVw zasłynęło z Ceramiki Iłżeskiej. Rozwój miasta nastąpił w XVIXVII wieku, miasto znajdowało się na szlaku handlowym z głębi kraju w kierunku do portów na Wiśle i dalej do Gdańska. Wyroby iłżeckie były znane w całym kraju aż po Szwecję. W 1823 roku powstała słynna fabryka fajansu.. Wspinamy się na Górę Zamkową na której są pozostałości kamiennego zamku biskupów krakowskich, wzniesionego około 1340 r. Na iłżeckim zamku gościli polscy królowie, a także biskupi, uczeni i wybitni humaniści, jak Jan Kochanowski. Od 1987 roku odbywają się tu Dni Leśmianowskie dla upamiętnienia związków poety Bolesława Leśmiana z tym miastem. Z Ilzy pochodziła matka poety, tu też mieszkała jego ciotka Gustawa, do której przyjeżdżał na wakacje. Wąchock- miejscowość z 1179 roku, wtedy to biskup krakowski ufundował klasztor cystersów. Pierwsi zakonnicy przybyli do Wąchocka z francuskiego opactwa Morimond. W XIII w. klasztor został samodzielnym opactwem, a dzięki darowiznom władców, rycerstwa i szlachty stał się w późniejszych wiekach jednym z bogatszych klasztorów na ziemiach polskich. Cystersi z Wąchocka przyczynili się do rozwoju przemysłu nad Kamienną, zakładając kopalnie i zakłady metalowe. Klasztor został skasowany w 1819, a budynki i pozostałe dobra przeszły na własność państwa. Zakonnicy wrócili do klasztoru w 1951, który w 1964 podniesiony został ponownie do rangi opactwa. Romański kościół klasztorny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Floriana z XIII w. zachowany jest w kształcie układu cysterskiego .Klasztor został całkowicie przebudowany w XVII w., zachowały się jednak niektóre wnętrza z XIII w. Miasto jest atrakcją turystyczną ze względu na popularne dowcipy o Wąchocku. Bohaterem dowcipów jest sołtys Wąchocka, Jest tu pomnik sołtysa znanego z dowcipów, odsłonięty w 2003. W Wąchocku jest coroczny Zjazd Sołtysów. Na trasie do Krynek nie omijamy wyjątkowego miejsca chwały oręża polskiego, a zarazem rezerwat przyrody Wykus. Leśna baza powstańców Langiewicza, partyzantów "Hubala", "Ponurego" i "Nurta". 15 września 1957 r. w miejscu dawnego obozu odsłonięto kapliczkę upamiętniającą poległych w walce o Ojczyznę. Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas wojny żołnierzy. Miejsce dorocznych uroczystości i spotkań żołnierzy AK. Dojeżdżamy do Rezerwatu przyrody Skały w Krynkach..Rezerwat obejmuje fragment lasu na wzgórzu nad Jeziorem Brodzkim. Znajdują się w nim skały piaskowcowe w formie bloków, progów, urwisk, gzymsów, okapów oraz grzybów skalnych. Uwarstwienie i ziarnowanie skał wskazuje, że powstawały one na dnie rzeki. I ostatni punkt dzisiejszego wyjazdu Arboretum w Nadleśnictwie Marcule .Zajmuje powierzchnię 7,9 ha , na której od 2006 roku zgromadzono ponad 600 gatunków drzew i krzewów rodzimego pochodzenia oraz całej strefy klimatu umiarkowanego. Ogród w swych założeniach spełnia trzy podstawowe zadania: edukacyjne, społeczne i naukowe. Arboretum spełnia również zadania polegające na szerzeniu i popularyzacji wiedzy botanicznej i leśnej oraz kultury ogrodniczej wśród społeczeństwa.

      foto- A.Krawczyk,E.Organiściak

 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by