Pierwszym punktem programu - zwiedzanie wnętrz Zamku Lubelskiego.Obecnie Zamek pełni funkcje Muzeum Narodowego w Lublinie. W galerii malarstwa jest słynny obraz Jana Matejki „Unia Lubelska” ( 1569r).Zwiedzanie rozpoczynamy od Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, która   jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki w Europie. O jej wartości świadczą bizantyńskoruskie malowidła z początku XV wieku. Kaplica Trójcy Świętej została uhonorowana Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.Do zbiorów Muzeum w Lublinie w 2022r została zakupiona kolekcja obrazów Tamary Łempickiej w celu stworzenia wystawy stałej poświęconej życiu i twórczości artystki.Kolejnym punktem programu będzie wizyta w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza . Muzeum Józefa Czechowicza istnieje od 1968 roku. Gromadzi i prezentuje zbiory z dziedziny literatury XX wieku.

foto-E.Organiściak  

 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by