Zwiedzanie rozpoczynamy od ruin XIV wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego.W programie wyjątkowy kościół św. Idziego w Inowłodzu który został ufundowany w 1085 roku przez księcia Władysława Hermana z okazji narodzin jego syna króla Polski, Bolesława Krzywoustego.W Spale znajduje się Centrum Przygotowań Olimpijskich.Odbywają się tu także coroczne dożynki prezydenckie.Następnym punktem programu ciekawa podziemna turystyczna trasa tzw. Groty Nagórzyckie. Na Groty składa się labirynt licznych wnęk,korytarzy sal. Po zaprzestaniu wydobycia piasku miejsce to niemal od razu stało się lokalna atrakcją. W 2012 r. powstała profesjonalna podziemna trasa turystyczna o dł. 160 m, z której widoczne jest ok. 70% powierzchni wyrobisk. Prezentowane ekspozycje nawiązują w swojej treści do historii tego miejsca, legend z nim związanych i wykorzystania piasku w procesie produkcji szkła.Przed nami Szaniec Hubala – symboliczna budowla z kamieni w kształcie pierścienia, znajdująca się na polanie, gdzie o świcie 30 kwietnia 1940 w potyczce z Niemcami poległ major Henryk Dobrzański „Hubal”, dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Wraz z nim poległ jego podkomendny kapral Antoni Kossowski „Ryś”. Od kul padł również koń majora „Demon”. Każdego roku, 30 kwietnia, w rocznicę śmierci „Hubala” odbywają się tu uroczystości żałobne.

foto relacja - zdj.J.Janczura,A,Krawczyk 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by