Stanisław Lem i Daniel Mróz poznali się w redakcji „Przekroju”.  I choć Mróz nie był fanem science fiction, doceniając Lema za humor, język oraz umiejętność wplatania w kosmiczną scenerię problemów filozoficznych, zdecydował się wykonać rysunki do jego tekstów.

Prace Daniela Mroza są idealnym uzupełnieniem twórczości Stanisława Lema, a sam artysta był ulubionym ilustratorem pisarza. Pierwsze rysunki powstały w 1955 roku do opowiadania „Astronauci”. Zilustrował także „Cyberiadę”, „Bajki robotów” oraz zaprojektował jedenaście okładek do książek Lema. W jego ilustracjach króluje groteskowość, i choć postacie wyglądają jak fantastyczne stwory czy przybysze z innej planety, to w postawie i zachowaniach naśladują ludzi.

Wystawa „Kreski i kreseczki. Ilustracje do książek Stanisława Lema” eksponowana jest  na ogrodzeniu budynku Straży Pożarnej, przy ul. Włostowickiej 36, w którym mieści się Filia nr 4.

Daniel Mróz  (1917-1993), scenograf, grafik i ilustrator, autor rysunków inspirowanych utworami Stanisława Lema, Sławomira Mrożka, Ludwika Jerzego Kerna, Franza Kafki czy Juliusza Verne`a, twórca jednego z oryginalniejszych stylów w grafice XX wieku.

Ilustracje Daniela Mroza pozyskane dzięki uprzejmości i za zgodą p. Łucji Mróz-Raynoch.

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by