Tam też powstała galeria historyczna. Gdzie? W budynku przy ul. 6. Sierpnia 1, gdzie w latach 1906/1907 – 1971 mieściły się puławskie władze miejskie.
Puławy otrzymały prawa miejskie 7 września 1906 r. W tym roku najprawdopodobniej organizowano jeszcze administrację miejską, którą ostatecznie udało się utworzyć w 1907 r. z Andrzejem Laskowskim jako burmistrzem na czele.
 Połączenie tych informacji z nadchodzącą rocznicą stało się przyczynkiem do zorganizowania ciekawej wystawy ukazującej ten właśnie budynek i jego otoczenie na fotografiach z lat 1916-1979.

Wystawę można oglądać oficjalnie od 15 marca 2021 r., bezpłatnie w dni powszednie w godzinach otwarcia budynku przy ul. 6. Sierpnia 1.

Zapraszamy w imieniu Emotivo i własnym. Muzeum Czartoryskich w Puławach

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by