Co można zyskać?
• wsparcie ekspertów i animatorów kultury,
• inspirujące warsztaty i nowe umiejętności,
• wymianę doświadczeń,
• dotację na projekt społeczny.

Szczegóły konkursu „Seniorzy w akcji”:
• O dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury).
• Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18-22 dotacji.
• Uczestnicy mogą zdobyć dotację w wysokości do 15 000 zł.
• Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego - link do formularza.
• Składanie listów intencyjnych trwa do 15 marca 2020 roku.

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

oprac. Anna Augustynowicz

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by