I-szy dzień-zaczynamy od pałaców w Radziejowicach i Teresinie. Czerwińsk n/Wislą  z piękną romańską świątynią Najświętszej Marii Panny z około 1150r. II-gi dzień- zwiedzanie Płocka, Nowy Duninów z Zespołem Pałacowo-Parkowym wraz z Zamkiem- twierdzą z lat 1835-1840 i zwiedzanie atrakcji miasta Włoclawek. III-ci dzień Ciechanów, Opinogóra Pułtusk - obiad w drodze powrotnej

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by