Obowiązujące warunki przyjęcia w poczet słuchaczy PUTW ( nowi członkowie ):

 -wypełnienie deklaracji przystąpienia do PUTW

-opłacenie składki rocznej w wysokości 70zł +10zł wpisowe

Zapisy prowadzone będą w każdy wtorek m-ca września 2019 r w siedzibie biura PUTW,

w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Piłsudskiego 74(dawne SZPULKI) od godz.10 - 13–tej

Słuchacze lat ubiegłych składkę członkowską w wysokości 70 zł

wpłacają przed rozpoczęciem roku akademickiego do końca września 2019r

nr konta 75 8741 0004 0007 7204 20000 010

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by