zapisy łącznie z wpłatą w sekretariacie UTW  w m-cu wrzesniu do 08 pażdziernika 2019r

koszt 50zł-przejazd,bilety wstępu,przewodnik,"małe co nieco na ząb"w Karczmie na terenie Muzeum.

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by