Od 7 czerwca zapraszamy na cotygodniowe, bezpłatne treningi nordic walking (NW). Zajęcia skierowane są do WSZYSTKICH bez względu na płeć, wiek i stopień zaawansowania.

W każdą niedzielę spotykamy się przed Pałacem Marynki (Maria's Palace) w Puławach ul. Kazimierska 2
O godzinie 9.00 - nauka i doskonalenie techniki chodzenia z kijkami NW,
O godzinie 10.00 - wymarsz na nordicowy spacer po okolicy (miękkie podłoże) z podziałem na grupy.

Na spotkaniach uczestnicy nie tylko poznają zasady prawidłowej techniki nordic walking i udoskonalają nabyte umiejętności, ale również ćwiczą, poznają zasady prawidłowego, bezpiecznego treningu i szlifują formę. Wszystko to pod czujnym okiem certyfikowanych instruktorów nordic walking.

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by