Na początku lipca (6-12.07.2019 r.) grupa słuchaczy Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku uczestniczyła w wycieczce do krajów Beneluksu. W programie wycieczki – dzięki staraniom organizatorów– znalazło się miejsce na wizytę w Parlamencie Europejskim.

 Po zwiedzeniu miasta Rubensa, Antwerpii, we wtorek 9 lipca, autokarem ruszyliśmy do Brukseli, gdzie na godz. 14.00 było zarezerwowane zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Podczas przejazdu przez dzielnicę europejską Brukseli mijaliśmy liczne, nowoczesne budynki należące do UE, m. in. Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i in. Rada UE (miejsca pracy premiera Donalda Tuska – jej przewodniczącego) wyróżnia się oryginalną elewacją wykonaną ze zutylizowanych starych ram okiennych zebranych z krajów UE. Sprawia ona wrażenie okrycia naturalną plecionką w ciepłym jasnobrązowym kolorze i w zamyśle ma symbolizować dbałość o naturalne środowisko człowieka.

Najpierw odbyliśmy spacer dookoła kompleksu i pomiędzy zabudowaniami PE, poznając jego otoczenie i rozmiary. Znajdują się w nim m. in.: Parlamentarium – centrum informacji o historii integracji europejskiej i wpływie UE na nasze codzienne życie, działające w formule zachęcającej do zabawy technologii interaktywnej; Centrum gier fabularnych dla szkół – atrakcyjna forma przybliżenia pracy PE młodzieży i dzieciom; muzeum Dom Historii Europejskiej.

Dużym przeżyciem było przejście po Esplanadzie im. Solidarności 1980, nazwanej tak dla upamiętnienia wydarzeń zapoczątkowanych przez NSZZ „Solidarność” w Polsce i ich znaczenia dla całej Unii Europejskiej. Na tablicy informacyjnej (w kilku językach, w tym na pierwszym miejscu polskim) zamieszczono następujący tekst:

Solidarność powstała w 1980 r. w Polsce w wyniku strajków przeciw systemowi totalitarnemu. Była niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym, do którego przystąpiło 10 milionów obywateli. Wprowadzony stan wojenny oraz prześladowania nie zatrzymały Solidarności i wielkiego zrywu ku wolności i godności. W wyniku wyborów 4 czerwca 1989 r. w Polsce powstał pierwszy niekomunistyczny rząd w Europie Środkowo-Wschodniej. Dało to początek demokratycznym przemianom w kolejnych krajach, upadkiem żelaznej kurtyny i zjednoczeniem naszego kontynentu.”

Esplanada jest miejscem, w którym odbywają się zgromadzenia publiczne organizowane przez instytucje europejskie i inne organizacje.

Po spacerze,ruszyliśmy do wnętrza budynku PE. A tu kolejne emocje – kontrola jak na lotnisku, z prześwietlaniem zawartości bagażu i przechodzeniem przez bramki wykrywające metale i niebezpieczne przedmioty (wiadomo, względy bezpieczeństwa). Uff! Było trochę zdenerwowania, jak przy kimś bramka zawyła, ale po odłożeniu telefonu komórkowego wszystko już było w porządku.

Z punktu kontrolnego przeszliśmy do dużego holu, z widokiem sali plenarnej na jednej ze ścian, stoiskiem i punktami informacyjnymi, a także trójwymiarową makietą PE zapoznającą zwiedzających z historią, budynkami i ważnymi gośćmi oraz różnymi rodzajami aktywności parlamentu (tzw. Przystanek Europa). W holu poczekaliśmy na przewodnika –sympatycznego i kompetentnego pana Leszka, Polaka, od czternastu lat pracującego w Brukseli.

Pod opieką przewodnika udaliśmy się do sali wykładowej, gdzie pan Leszek przedstawił nam ciekawą i aktualną (odniesienia do PE nowej kadencji) prezentację dotyczącą celów i zadań UE, najważniejszych unijnych instytucji oraz pracy unijnego parlamentu, jego roli i uprawnień. Kilka informacji z wykładu:

W 2018 r. PE odwiedziło blisko 500 tys. osób, w tym ok. 15 tys. z Polski (wzrost o 25%).

Parlament liczy 751 posłów z 28 krajów UE, wybieranych w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres 5 lat. Każdy kraj decyduje o formie przeprowadzanych wyborów, lecz musi zagwarantować równość płci i tajność głosowania. Wybory UE odbywają się zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej. Mandaty są przydzielane na podstawie liczby ludności poszczególnych państw członkowskich (Polsce przysługuje 51 mandatów). Nieco więcej niż jedną trzecią posłów do PE stanowią kobiety. Posłowie są podzieleni według poglądów politycznych, a nie przynależności państwowej – działają w ramach grup parlamentarnych. Posłowie do PE podróżują służbowo między swoimi okręgami wyborczymi, Strasburgiem, gdzie odbywa się 12 posiedzeń plenarnych w roku, a Brukselą, gdzie uczestniczą w dodatkowych obradach plenarnych, a także w spotkaniach komisji parlamentarnych i grup politycznych.

Parlament nowej kadencji (2019-2024)

Po ogłoszeniu wyników wyborów europejskich, nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego organizują się w grupy polityczne, skupiające posłów z różnych państw na podstawie ich przynależności politycznej – nowo wybrani posłowie zrobili to przed pierwszym spotykaniem nowego Parlamentu 2 lipca, tworząc siedem grup politycznych.

Rozkład miejsc w PE według grup politycznych oraz plan sali plenarnej;

         

Objaśnienia skrótów grup parlamentarnych w PE (od lewej do prawej strony):

GUE/NGL – Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica,

S&D –Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów,

Greens/EFA – Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie,

Renew Europe (Odnowa Europy),

EPP – Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci),

ECR – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy,

ID – Tożsamość i Demokracja,

NI – posłowie niezrzeszeni.

Polscy europosłowie, w tym 26 z PIS, 22 z KE i 3 z Wiosny będą pracować w ramach następujących grup parlamentarnych: ECR – 26 posłów z PIS; EPP – 10 posłów z PO i 3 z PSL, S&D – 3 posłów z Wiosny i 5 z SLD.

Po wykładzie udaliśmy się do galerii dla widzów w sali plenarnej. Dzięki temu, że w sali nie było w tym czasie obrad, można było swobodnie zadawać dodatkowe pytania (np. o sposób i tryb głosowania), wysłuchać dodatkowych wyjaśnień przewodnika i na własne oczy zobaczyć, co i gdzie się w sali znajduje, jak w praktyce są rozsadzeni posłowie, gdzie jest miejsce przewodniczącego PE, gości, itd. No i – oczywiście – można było zrobić pamiątkowe zdjęcia. 

Pobyt w sali plenarnej zakończył naszą wizytę w Parlamencie Europejskim. Wprawdzie planowany czas zwiedzania miał wynieść ok. 1 godz., ale przeciągnął się do ponad 2 godz. I jakoś nikomu czas się nie dłużył…                                                                                                                                                                 Alicja Stołecka  

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by