Piękno i wartość przyrody Polesia doceniano już na początku XX wieku, idee utworzenia tutaj parku narodowego rodziły się w okresie międzywojennym.Plany dotyczyły części Polesia znajdującej się dzisiaj na terenie Białorusi.Był to wówczas pierwszy w kraju projekt parku narodowego o charakterze wodno-torfowiskowym, o pow. ok. 3000 ha. Z dniem 1 lutego 1994 r. Park został powiększony do 9760 ha i otrzymał strefę ochronną (otulinę), obejmującą obszar ponad 14000 ha. obszar o wybitnych w skali światowej walorach przyrodniczych i krajobrazowych.To doprowadziło do ustanowienia w 2012 r. przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu "MAB" UNESCO Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie na obszarze Polski, Białorusi i Ukrainy.Poleski Park Narodowy należy do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, zarówno jako ostoja siedliskowa jak i ostoja ptasia .

Zwiedzanie PPN zaplanowaliśmy w dwóch terminach- 07/06.2021i 07.07.2021r

Program naszego wyjazdu obejmował zwiedzanie muzeum przyrodniczo-etnograficznego w Zauczu Starym, przejazd na ścieżkę przyrodniczą „Dąb Dominik” zarastające Jezioro Moszne,torfowisko przejściowe,owadożerne rosiczki ,przejazd na kolejną ścieżkę przyrodniczą Czahary - To określenie regionalne oznaczające porośnięte krzewami mokradła, „Czahary” to pierwsza trasa PPN prowadząca przez tereny Bagna Bubnów. Dzięki drewnianym kładkom możemy poznać niezwykłe tajemnice torfowisk.,spacer po miejscowości Sosnowica ,legenda o nieszczęśliwej miłości Ludwiki Sosnowskiej i Tadeusza Kościuszki. Zwiedzanie Włodawy oraz punktu pomiaru wody na rzece granicznej  BUG.

ścieżka "Dąb Domink"-zdj.J.Janczura,E.Orgańiściak  

Scieżka "Czachary"-zdj-E.Filipek,E.Organiściak 

 

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by