W tym roku mija 189 lat od czasu wybuchu powstania listopadowego. Jego przegrana przyczyniła się do kresu złotego wieku Polskich Aten i zakończyła pobyt rodziny XX. Czartoryskich w Puławach. Na wystawę składają się trzy oddzielne ekspozycje: Powstanie listopadowe, Wieńce z krypty XX. Czartoryskich w Sieniawie i Współczesna Florystyka Funeralna. Całość wystawy opowiada nam historię wielkiego zrywu niepodległościowego, jego skutków oraz podtrzymania pamięci osób, tak bardzo związanych z naszym miastem.

Copyright © 2017 by UTW Puławy Designed by